Genom Nålsögat/Sceneri (Melilla)
2014, Installation

Utgångspunkten för verket är ett fotografi taget vid den Europeiska/Afrikanska gränsen, närmare bestämt i den spanska enklaven Melilla som ligger vid den marockanska kusten. Bilden visar två golfare som går en runda. Samtidigt, ett utslag bort, har en grupp migranter som försökt ta sig över gränsen till europeiskt territorium fastnat på staketet och upptäckts av en gränsvakt. Fotografiet är taget av José Prodein, grundare av den lokala människorättsorganisationen Prodein och spreds snabbt globalt efter att det publicerats på Twitter. Ur det lågt upplösta fotografiet har siluetterna av bildens aktörer ritats av, klippts ut och förstorats upp. Det är de avslappnat vitklädda golfarna, de mörka migranterna hängande på stängslets krön och gränsvakten, svartklädd med hjälmens visir blänkande i solen.

Prodeins bild har publicerats i mängder av medier och forum och har väckt starka reaktioner. Reaktionerna är splittrade, många är upprörda över ojämlikheten mellan migranterna och golfarna medan andra uttrycker en oro över hur lätt det är för s.k. illegala immigranter att ta sig in i Europa. På sociala medier, i kommentatorsfält och på forum pågår debatten om vi (i Europa) ska ta vårt medmänskliga ansvar och släppa in fler flyktingar eller om vi ska ta hand om oss själva i första hand, bygga högre stängsel och elektrifiera dem. Debatten speglar det nuvarande politiska klimatet i EU efter krisen i Sydeuropa. Många främlingsfientliga partier har vunnit mark och den politiska retoriken har hårdnat. EU:s nuvarande politiska lösning är att bygga högre stängsel, ge mer pengar till den europeiska gränspolisen Frontex och förhandla fram utlämningsavtal med länder utanför unionen. I samband med att det blir svårare och svårare att ta sig in i ”Fort Europa” dör även fler och fler människor på vägen, i överfulla båtar på Medelhavet, vid taggtrådsstängslen och p.g.a. övervåld från polis eller smugglare på båda sidor om gränsen. Sedan år 2000 har 23000 dödsfall dokumenterats av människorättsorganisationer vid Europas gränser.

Verkets titel refererar till ett känt stycke ur bibeln, där Jesus säger: Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. En tolkning av stycket är att det är omoraliskt att vara materiellt rik då andra är fattiga, en uppfattning som många delar. Det finns även en mer profan variant med delvis en annan betydelse; att ta sig genom nålsögat är att göra något mycket svårt, något nästintill omöjligt. Alla involverade i den pågående tragedin står alltså inför en utmaning, fysisk eller moralisk. Migranterna försöker passera en allt hårdare bevakad gräns med livet som insats, golfarna/européerna å sin sida måste göra ett moraliskt och politiskt val och leva med konsekvenserna av det valet.

Ett sceneri är en term som refererar till teatern och samspelet mellan scenografi, dekor och aktörernas rörelser i en given scen. Det kan även betyda en vacker vy över ett landskap och används ibland då man marknadsför golfbanor.