Kosmografi

August Strindberg försökte ta bilder av stjärnhimlen genom att lägga ut fotopapper på marken under stjärnklara nätter och sedan framkalla dem direkt. Han fick fram märkliga, vackra resultat som han tolkade som mera sanna återgivningar av himlakropparnas positioner än de som man kunde få fram med hjälp av linser eller blotta ögat. Han kallade sina bilder för celestografier. Precis som det mesta av Strindbergs forskning var celestografierna helt värdelösa som vetenskaplig produkt, de var resultatet av dagg, damm och kemiska reaktioner, men tjänade för honom som en tröst mot ångesten över universums ogripbarhet och oändlighet. Han trodde han hade gjort en stor upptäckt, att han hade funnit sanningen, men egentligen hade han bara gett sitt eget sökande en mening.

Kamerans utveckling löper parallellt med astronomins utveckling. Astronomins behov av att kunna blicka längre ut i rymden har drivit den kameratekniska utvecklingen framåt. Även om Strindberg inte var ensam om sin misstro mot kameralinsen så blev den fotografiska bilden snabbt etablerad som ett bevismaterial för att något verkligen existerade. Paradoxalt nog har den tekniska utvecklingen undergrävt fotografiets status som sanningsvittne. Den digitala bilden är så pass enkel att manipulera att vi inte längre på samma sätt litar på att fotografiet återger en bild av verkligheten.

Att utforska och förstå universum är ett av naturvetenskapens stora projekt. Den moderna astronomin är på många sätt ogripbar utanför matematikens värld t.o.m. för astronomerna, de avstånd och tidsrymder de arbetar med är bortom våra sinnens fattningsförmåga. Trots alla vetenskapliga framsteg framstår astronomin som mer svårbegriplig än någonsin tidigare, varje svar väcker nya frågor som komplicerar bilden av universum.

Kosmografi är en replik på Strindbergs celestografier. Det är en intuitiv kartläggning över kosmos, skapat helt utan digital teknik med hjälp av ljus och kemi, de ursprungliga grundstenarna för fotografiet. Bilderna gör inte anspråk på att visa upp det sanna, snarare är de en påminnelse om hur bedräglig vår bild av verkligheten är och vad som är viktigast att söka: sanning eller mening?